top of page

SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE BEZPEČNOSŤ VAŠICH PROJEKTOV 

Arrow_3_edited_edited_edited_edited_edit

2011

29

9

11

Spoločnosť založená

Zrealizovaných  projektov v SR

Zrealizovaných  projektov v EÚ

Členov teamu

ABOUT

O NÁS

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spoločnosť Safety line s.r.o. od roku 2011 zabezpečuje výkon odborných činností v oblasti bezpečnosti práce (BOZP), vrátane bezpečnosti technických zariadení.

Správny a efektívny management bezpečnosti práce je jeden z kľúčových identifikátorov kvality každej spoločnosti pre investorov, klientov, i pracovníkov.     

Jednotlivé zložky bezpečnosti práce a prevádzky sa prelínajú a navzájom ovplyvňujú, preto v praxi je funkčne aj ekonomicky ideálnym riešením zastrešiť ich spoločným riadením. Našim cieľom je poskytnúť "pod jednou strechou" komplexný management bezpečnostno-technických servisov, vyplývajúcich z legislatívnych a prevádzkových potrieb klientov, nevyhnutných pre správne fungovanie organizácií, aktivít pri realizácii projektov, zastupovaní pri jednaniach s úradmi, konzultáciách či outsourcingu.

Montáž a revízie elektrických zariadení

 

V roku 2022 sme rozšírili našu činnosť o revízie, opravy, údržbu elektrických zariadení a výrobu elektrických rozvádzačov.

SERVICES

SLUŽBY

safety engineers.jpg

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • Vypracovanie dokumentácie

 • Koordinácia BOZP na stavenisku

 • Dozor nad výkonom prác

 • Školenia pracovníkov

 • Manažment VTZ

 • Outsourcing

 • Auditing

comissioning.7518796992481.jpg

Výroba a montáž elektrických zariadení

 • Poradenstvo a návrh

 • Výroba rozvádzačov do 1000 A

 • Výroba DC rozvádzačov pre fotovoltaické systémy

 • Montáž a zapájanie rozvádzačov

 • Oživovanie systémov

 • Montáž fotovoltaických systémov

test elekto zariadenie.jpg

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

 • Východiskové, periodické revízie
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie elektrospotrebičov
 • Revízie ručného elektrického náradia
CERTIFIKÁTY

CERTIFIKÁTY

CONTACT

KONTAKT

Dotazy

Cenu za výkon našich služieb sa snažíme vždy prispôsobiť zložitosti projektu a výške investičného zámeru. Na Vaše dotazy, otázky alebo komentáre radi zodpovieme prostredníctvom kontaktného formuláru

Kontaktujte nás

Ďakujeme za správu

Adresa

Safety line s.r.o.

​Odbojárov 301/25

Továrniky, 955 01

info@safetyline.sk

IČO :       47417421

IČ DPH : SK2024015136

Zamestnanie

Ak máte záujem o spoluprácu a kvalifikáciu v oblasti bezpečnosti pri práci a technických zariadení, pošlite nám Vašu ponuku alebo životopis na info@safetyline.sk

bottom of page