top of page
Revízie elektrických zariadení

REVÍZIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

test elektrinstalacie.jpg

Elektroinštalácie

 • Vypracovanie dokumentácie

 • Koordinácia BOZP na stavenisku

 • Dozor nad výkonom prác

 • Školenia pracovníkov

 • Manažment VTZ

 • Outsourcing

 • Auditing

bleskozvody.jpg

Bleskozvody

 • Poradenstvo a návrh

 • Výroba rozvádzačov do 1000 A

 • Výroba DC rozvádzačov pre fotovoltaické systémy

 • Montáž a zapájanie rozvádzačov

 • Oživovanie systémov

 • Montáž fotovoltaických systémov

test elekto zariadenie.jpg

Elektrospotrebiče, stroje a náradie

 • Východiskové, periodické revízie
 • Revízie bleskozvodov
 • Revízie elektroinštalácie
 • Revízie elektrospotrebičov
 • Revízie ručného elektrického náradia
bottom of page