top of page
Koordinácia BOZP

KOORDINÁCIA BOZP NA STAVENISKU

Vypracovanie dokumentácie

 • Plány BOZP

 • Analýzy rizík 

 • Bezpečné pracovné postupy

 • Technologické postupy

 • Prevádzkové poriadky

 • Zdvíhacie plány

 • Dokumentácia v AJ a NJ pre projekty v EÚ

Dozor počas priebehu prác

 • V SR aj v zahraničí

 • Koordinácia dodávateľov 

 • Dozor nad dodržiavaním zásad BOZP

 • Vedenie predpísanej dokumentácie

 • Reporting a riešenie nedostatkov

 • Asistencia pri kolaudácii

safety engineer.webp

Outsourcing odborníkov na BOZP

 • Team preverených skúsených technikov s medzinárodnou certifikáciou (SCC, NEBOSH, IOSH)
 • Hovoriaci anglicky/nemecky
 • Plne vybavení
 • Certifikovaný technici požiarnej ochrany​
 • S kurzom prvej pomoci
bottom of page